Hem

Advokatfirman

Israelsson

I kontorsgemenskap med Advokaterna WJ AB

Välkommen till Advokatfirman

Tobias Israelsson AB

 


Rättsområden

Personskaderätt

Personskaderegleringar är ett specialområde inom juridiken där rätt advokat kan vara direkt avgörande för att du som skadad ska få den ersättning som du har rätt till.

Brottmål

Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Vi hjälper dig under hela processen och ser till att din rätt bevakas.

Tvistemål

Advokatfirman biträder såväl privatpersoner som företag inom fastighetsrätt samt i tvister gentemot försäkringsbolag.

Övriga

Advokatfirman åtar sig även uppdrag inom rad andra rättsområden så som socialrätt, samt ekonomisk famlijerätt.

Advokatfirman

Israelsson

En advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot brottmål och personskaderätt

Advokatfirman Tobias Israelsson AB

070-725 88 58

tobias@advokatisraelsson.se